choroby XXI wieku

Co zagraża naszemu zdrowiu w XXI wieku?

Co zagraża naszemu zdrowiu w XXI wieku?

Zdobycze nauki, wśród nich antybiotyki i szczepionki, wybawiły nas od chorób, które dziesiątkowały ludzkość przez tysiące lat. Ale równolegle inne…